D'A

Ediciˇ 2: de juny de 2012

Traject˛ria

  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_01
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_02
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_03
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_04
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_05
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_06
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_07
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_08
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_09
  • COAIB_DA2_TRAJ_PORTASA_10

CASA PORTASSA

Al carrer de Sa Pobla on se situa la casa hi trobam encara edificacions tradicionals que comparteixen totes la mateixa tipologia: una gran portassa d’accés en planta baixa i un massís superior. Es tracta d’una composició de façana tan senzilla com efectiva.  La nostra proposta s’enmarca a l’entorn urbà proper amb una façana respectuosa amb la tradició i valenta en el seu disseny i definició. Una lectura atenta i respectuosa amb el lloc no significa haver de renunciar  a un llenguatge contemporani.

Dins del buit creat en el teixit urbà es desenvolupen els diferents espais habitables cercant un acord confortable amb el sol. La secció garanteix la privacitat, la ventil·lació creuada i les relacions visuals entre interior i exterior.   

Cadascuna de les plantes cerca aconseguir el recorregut visual més llarg possible, que s’allarga des del carrer fins al pati en sentit longitudinal i que recorr les mitgeres com a límit de l’espai habitable.

La suavitat dels seus acabats i materials, a més de tota la superfície envidrada pretenen un estar i un viure amables.

Fitxa tŔcnica

Promotors: Margalida Serra Rebassa, Miquel Simó Plomer

Col·laborador: Miquel Dols Llinàs (estructura)

Constructor: Const. Simó Plomer S.L.

Data projecte: Setembre 2005

Data finalització d’obra: Març 2010

Fotografía: Alfons Romero i Arabella García

Documentaciˇ

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS