D'A

Ediciˇ 3: de maig de 2013

Traject˛ria

  • EDIFICI CASAPACA
  • EDIFICI CASAPACA
  • EDIFICI CASAPACA
  • EDIFICI CASAPACA

EDIFICI CASAPACA

 

 

EL LLOC

Un estret solar urbà, situat a un eixample de la ciutat de Maó, amb ordenació en blocs d’habitatges entre mitgeres, alineació a vial i illeta tancada.

El carrer es troba a l’oest. Els edificis de davant estan abastament a prop per a protegir-nos (en part) del sol de ponent, però també per pensar que hem de protegir-nos de les seves mirades.

La façana de darrere mira a l’est i gaudeix de bones vistes cap a la ciutat, gràcies a la seva posició elevada, per damunt de l’estació d’autobusos.

El solar és massa estret per permetre aparcaments soterranis, encara que s’eixampla cap a l’interior d’illeta, cosa que possibilitarà l’aparcament en superfície.

 

EL PROJECTE

El petit edifici, de 7,15 m de façana, s’encaixa amb precisió mil·limètrica a l’exigu solar, fregant delicadament els veïnats, recolzant-se en el centre de la parcel·la, sense molestar-los, sobre una megasabata. En aquesta es col·loquen l’anacrònica fossa sèptica, l’aljub i el fossat de l’ascensor; i d’ella parteixen els pilars, dels quals creixen en voladís cap el veïnats les jàsseres que suportaran els forjats. El voladís sud, amb una longitud de 2,86 metres, possibilita el compliment del Decret 145/97 pel que fa a l’ample mínim de pas de vehicles i la seva compatibilitat amb la distribució dels habitatges, l’escala i l’ascensor.

Els petits habitatges de lloguer supleixen la impossibilitat de gaudir de doble orientació amb un estret patiet obert en els seus dos extrems, com un gran shunt que possibilita la ventilació creuada. Les cuines es col·loquen adjacents a aquest pati i queden així un poc apartades de l’entrada, suplint amb la distribució la manca de metres quadrats. De la mateixa manera, davant l’absència de bugaderies, els banys donen cabuda al termo i la rentadora.

La façana al carrer s’engalana amb les seves millors joies per a presentar-se com toca a la ciutat. La façana del darrere assumeix la seva humil condició amb dignitat.

Fitxa tŔcnica

Projecte: març 2005

Final d’obra: gener 2009

Situació: M. Lluïsa Serra, 11. Maó

Promotors: Hijos de Mantolán, S.L., Inversions Son Rossinyol, S.L., Ramón Sintes Olives, Elena Marcos Gili y Jordi Sintes Janer

Arquitecte Tècnic: Montserrat Jori Gomila

Col·laborador: Lorenzo Seguí Triay (estructura)

Constructor: Construcciones V. Rotger, S.L.

Fotografia: Xavi Mantolán Seguí

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS