D'A

Ediciˇ 3: de maig de 2013

Traject˛ria

  • SES ALZINES
  • SES ALZINES
  • SES ALZINES
  • SES ALZINES
  • SES ALZINES
  • SES ALZINES
  • SES ALZINES

SES ALZINES

 

 

EL LLOC

L’entorn físic és el característic d’una urbanització residencial costera, un lloc desèrtic i sense serveis a l’hivern, i agradable a l’estiu, on poder passar les vacances sense la saturació de las zones excessivament turístiques, amb la cala de Biniancolla a l‘altre costat del vial.

Es tracta d’un solar amb un desnivell important cap el nord-est, llarg i estret i amb la línia de 20 m de la Zona Marítima Terrestre que inhabilita mitja parcel·la. L’accés es produeix des del nord-oest, des de baix i les vistes són cap a l’accés, cap al sol de ponent.

 

EL PROJECTE

El programa de l’edifici a construir és el d’un Habitatge Turístic Vacacional de 8 places i categoria Excel·lent, amb supressió de barreres arquitectòniques per a permetre l’accés a persones de mobilitat reduïda.

L’edifici queda arraconat per les delimitacions esmentades a la part alta del solar, allunyant-lo de l’accés i deixant entre ambdós una zona massa abrupta i pública per ser considerada i utilitzada com a jardí. L’estretor del solar dificulta la creació d’un espai exterior a sud abastament gran per acollir la vida d’estiueig i la piscina, per la qual cosa l’edifici es disposa en forma de “U” arraconant-se contra les separacions a tres metres de les mitgeres nord i est i la línia de 20 metres de la delimitació marítimo-terrestre, i envoltant una mena de pati ben orientat al sud amb la piscina encaixada en el terreny.

Aquesta primera decisió, unida a la necessitat de suprimir les barreres arquitectòniques, defineix una volumetria clara i contundent. La cornisa de l’edifici es troba deliberadament a la mateixa altura en tot el seu perímetre, per tal d’evitar el festival de volums, per bé que els forjats de coberta es troben a altures diferents, en funció de l’espai que cobreixen, possibilitant l’aparició de lluernes a banys i cuina, una terrassa-solàrium, i intentant integrar els col·lectors solars.

El programa s’ordena dins de l’edifici en funció de la seva situació, més o menys a prop del carrer (més o menys privat), i de la seva orientació. D’aquesta manera, ens trobam una primera franja constituïda per la cuina, menjador i sala d’estar, formant un únic espai en direcció Nord-Sud, que acaba en una terrassa coberta i una escala per pujar al solàrium situat a sobre d’ella. Aquesta primera franja s’obri cap a l’oest, constituint la façana principal de l’edifici, mitjançant una galeria que filtra el sol de ponent a través d’una gelosia formada por llistons de fusta, i selecciona els graus de privacitat i vistes mitjançant grans persianes corredisses formades també pels mateixos llistons. Aquest filtre-diafragma dialoga amb les portes del garatge, d’igual forma i material, i constitueix la imatge formal de l’edifici, en relació directa, també, amb el veïnat sud (que vaig projectar i construir fa una dècada).

La primera franja programàtica s’obre també cap el pati, privat i assolellat, el qual constitueix el cor de la casa.

La segona franja (la part central de la “U”), perpendicular a la primera, es troba al nord, ocupada pel vestíbul, l’escala que baixa al garatge, dos banys i la bugaderia, amb un estenedor. El corredor recorre el pati, com en els claustres, girant noranta graus en la tercera franja i donant accés als dormitoris, que miren a l’est mitjançant una finestra correguda a ran del terreny, el qual es troba més alt que la casa en aquest punt. D’aquesta manera s’apropien del terreny proper i queden protegits de les mirades indiscretes dels opulents veïnats. Al final del corredor, como ha de ser, el tercer bany, necessari per a qualificar a la casa “d’excel·lent”.

La piscina se situa al sud. Neix davant al pati i s’escapa cap a l’est degut a la falta d’espai, fregant la casa i incrustant-se en el terreny, el qual la deforma lleugerament, atorgant-li certa vibració pròpia de la naturalesa domesticada.

Fitxa tŔcnica

Projecte: març 2010

Final d’obra: març 2012

Situació: Passeig de sa Marina, 7. Urb. Son Ganxo. T.M. de Sant Lluís

Promotor: Hijos de Mantolán, S.L.

Arquitecte Tècnic: Montserrat Jori Gomila

Col·laborador: Lorenzo Seguí Triay (Estructura)

Constructor: Construcciones Fernández Nájera, S.L.U.

Fotografia: Xavi Mantolán Seguí

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS