D'A

Ediciˇ 4: de febrer de 2015

Traject˛ria

Joan Riera

  • ZONA VERDA CAN SIMONET
  • ZONA VERDA CAN SIMONET
  • ZONA VERDA CAN SIMONET
  • ZONA VERDA CAN SIMONET
  • ZONA VERDA CAN SIMONET
  • ZONA VERDA CAN SIMONET
  • ZONA VERDA CAN SIMONET

ZONA VERDA CAN SIMONET

(amb Carles Moranta)

A la memòria del projecte es deia: “S’adopta una solució similar a la dels squares de Londres: un perímetre exterior controlat per una tanca i un interior amb parterres amb vegetació d’arbres i arbusts, i camins i zones d’estança amb paviment de sauló. Es creen tres entrades una a cada un dels carres perimetrals caracteritzant-los amb murs de pedra blanca que en part sobresurten sobre la voravia. A l’interior es creen diferents zones adaptades als usos de jocs, infants, bar, repòs... Per a la vegetació s’han utilitzat espècies pròpies del nostre clima i entorn: alzines, lledoners, robínies, garrovers, mimoses, prunus, xicrandes, magnòlies i xiprers per als arbres; ginesta, xuclamels, arbocera, heura, lavanda, lliris per als arbusts.”

 

Desgraciadament, a una reforma realitzada a l’any 2009 per part dels serveis de jardins de l’Ajuntament, es varen eliminar la majoria d’elements construïts que des de la finalització de les obres havien quedat sense quasi manteniment, però que s’haguessin pogut rehabilitar perfectament, i fins i tot es varen refer amb una altra disposició les vores de formigó blanc que estaven en perfecte estat, substituint-les per unes altres de planxa de ferro probablement molt menys resistents al pas del temps.

Fitxa tŔcnica

Projecte: 1989

Final obra: 1991

Emplaçament: Carrers Felip II, Joan d'Àustria i Ctra. Valldemossa. Palma

Promotor: Ajuntament de Palma

Arquitecte tècnic: Antonio Moranta

Col·laborador: Xavier Suárez

Constructor: Dalmau

Fotografia: Joan Riera

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS