D'A

Ediciˇ 4: de febrer de 2015

Traject˛ria

Joan Riera

  • CASA RIERA-SERRA
  • CASA RIERA-SERRA
  • CASA RIERA-SERRA
  • CASA RIERA-SERRA
  • CASA RIERA-SERRA
  • CASA RIERA-SERRA

CASA RIERA-SERRA

El projecte d’aquest habitatge entre mitgeres es va resoldre a partir de dos principis bàsics: un relatiu a la secció i a l’adaptació de la casa als diferents nivells de carrer i solar, i l’altre que tenia a veure amb la planta irregular del  solar i la voluntat  de respectar un element característic del barri com són els petits jardins i buits que es produeixen en el continu de les façanes dels carrers.

Pel que fa a la secció, aquesta es va resoldre amb mitjos nivells, lo que va permetre per una part situar l’espai d’estar al nivell adequat del jardí, i elevar el dormitori que dóna al carrer amb respecte a aquest a la fi de guanyar intimitat, i per altra anar creant un recorregut progressiu a mida que es va pujant per la casa, fins a arribar a la terrassa superior des de la que es tenen bones vistes sobre el barri i el bosc de Bellver.

En quan a la disposició de la planta es va plantejar un volum principal de dues plantes i d’amplària coincident amb la del jardí al fons del solar -el que dóna tranquil·litat a la presència de la casa vista des del jardí-, i un volum annex, d’una sola planta a on hi ha la cuina, la zona de  garatge i terrassa- bugaderia.

Dins la seva senzillesa la casa aconsegueix riquesa d’espais interiors, amb diferents alçades i vistes creuades, i també un interessant dinamisme en el seu recorregut de nivell a nivell.

En quan a la seva evolució en el temps, s’hauria de remarcar únicament el canvi no massa ben resolt de la porta de garatge, abans plegable i corredissa cap un dels laterals, però que va resultar incòmoda  al ser d’obertura manual en un carrer molt estret.

Fitxa tŔcnica

Projecte: 1992

Final obra: 1994

Emplaçament: Carrer Mas, 29. Palma

Promotor: Sion Riera, Mercè Serrà

Arquitecte tècnic: Pedro Carrero

Col·laborador: Xavier Suárez

Constructor: Llabrés Feliu

Documentaciˇ

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS