D'A

Ediciˇ 4: de febrer de 2015

Traject˛ria

Joan Riera

  • ESTUDI PER A UNA PINTORA
  • ESTUDI PER A UNA PINTORA
  • ESTUDI PER A UNA PINTORA
  • ESTUDI PER A UNA PINTORA
  • ESTUDI PER A UNA PINTORA

ESTUDI PER A UNA PINTORA

(amb Francisco Barceló)

Ampliació d'un taller-estudi de pintura utilitzant l'espai disponible al pati d’illeta. Es va construir fins a la cota permesa per l'ordenança, la qual cosa va permetre la creació d'un altell, des del qual es produeix la comunicació amb l'habitatge situat a la planta primera. En el perímetre d'aquesta coberta i a les franges que van quedant entre ella i les terrasses i murs mitgers, se situen les finestres i claraboies necessàries per a la il·luminació i ventilació del taller.

Fitxa tŔcnica

Projecte: 1997

Final obra: 2000

Emplaçament: carrer Lluis Martí, 22. Palma

Promotor: MarIa Carbonero

Arquitecte tècnic: Xavier Suárez

Col·laboradors: Jaume Rebassa, Joan Serra

Constructor: Miguel Torrens

Fotografia: Jaume Rebassa

Documentaciˇ

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS