D'A

Edició 3: de maig de 2013

D’A digital

EDITOR
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears COAIB
Portella, 14 - 07001 Palma
VOCALIA DE CULTURA
TEL. +34 971 22 86 58
FAX + 34 971 72 04 63
E-mail: cultura@coaib.es


DEGÀ
Joan Morey Pizà


SECRETARI
Ángel Sánchez-Cantalejo Ramis de Ayreflor


TRESORERA
Francisca Morey Garau


PRESIDENTS DEMARCACIONS
Víctor Beltran Roca (Eivissa i Formentera)
Bernat Català Piquer (Mallorca)
Miquel Sintes Coll (Menorca)


VOCALS
Marc Tur Torres
Maria Nicolau Planas
Lluís Villalonga Sánchez
Antonio Forteza Forteza
Martí Lucena Cañellas


DIRECCIÓ EDITORIAL
Martí Lucena


PRODUCCIÓ GRÀFICA
Marilén Mayol


TRADUCCIÓ CASTELLANA
Juan Vicente Pérez


TRADUCCIÓ CATALANA
Martí Lucena


COL·LABORADOR EN AQUEST NÚMERO
Alfons Romero


© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS