D'A

Edició 4: de febrer de 2015

Encara que amb més retard del que voldríem surt a la fi una nova entrega de D’A digital, la quarta ja. En aquest cas el protagonista del Dossier és una de les obres que Francesc Mitjans realitzà a Mallorca als anys seixanta, el Mallorca Tennis Club.

Es tracta d’una obra no massa coneguda, però que va ser inclosa a la monografia que li dedicà el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya el 1996 i a la Guia d’Arquitectura de Palma que edità fa anys el nostre Col·legi. Amb tot, com ha passat en tant d’altres casos, ser una peça reconeguda d’arquitectura no bastava per garantir-ne la seva conservació. A més el fet de tractar-se d’un edifici esportiu vinculat als terminis de la concessió d’explotació d’uns terrenys de propietat municipal, i que aquest termini ja s’acabava, provocava que el seu futur en aquests darrers anys no fos gens clar. I a tot això s’hi ha d’afegir que el seu manteniment era de cada vegada més deficient, amb la consegüent degradació que aquesta circumstància comportava.

Per aquest motiu havíem decidit dedicar-li un dels Dossier de D’A, per contribuir al seu coneixement i valoració. Si fins ara, en els tres números anteriors, els Dossier havien servit per celebrar la rehabilitació de diferents exemples rellevants de la nostra arquitectura, en aquest cas hauria de servir per denunciar, amb la documentació presentada, la situació de perill en què es trobava una de les obres més interessants de l’arquitectura de la segona meitat del segle XX a Mallorca .

Però el retard en sortir la revista que parlàvem al començament pareix que en aquest cas ha jugat al nostre favor i ha possibilitat que, mentre l’anàvem preparant, les perspectives de futur del Mallorca Tennis Club canviassin. En aquest temps el Tennis ha estat declarat Bé Catalogat i, per tant, ja gaudeix d’un grau de protecció, i d’altra banda, la proposta guanyadora del concurs -amb un projecte de Rafael Vidal Juste- per atorgar la nova concessió d’aquestes instal·lacions esportives, ens fa confiar en què es procedirà a una rehabilitació respectuosa de tot el conjunt i tendent a recuperar la imatge original de l’edifici.

Valgui, per tant, aquest Dossier per reafirmar la necessitat de procedir a la rehabilitació de tot el conjunt (edifici, pistes, piscina i jardins) del Mallorca Tennis Club i per contribuir al seu coneixement a través de dos articles. El primer, de Joan F. Verger, glosa les excel·lències de la proposta arquitectònica de Mitjans com a marc idoni per a la pràctica del tennis a partir dels seus records com a jugador. En el segon, Alfons Romero aprofita el fet que Mitjans projectàs vàries obres més a Mallorca, per analitzar-les, documentar-les i situar-les en el conjunt de la seva dilatada carrera professional. 

L’apartat Trajectòria d’aquesta nova entrega està dedicat a l’obra de Joan Riera. De qualque manera es tractava també d’una assignatura pendent. I difícil: resumir en una selecció de set obres tot el que ens ensenya la seva manera de ser arquitecte. Aquesta ha estat la intenció de l’article de Mireia Cabaní que serveix d’introducció a la visió que de la seva arquitectura en ofereixen els projectes seleccionats.

 

Martí Lucena

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS