D'A

Edición 3: mayo de 2013

Archivo

Erwin Broner 1898 - 1971

11 / 12 - Erwin Broner 1898 - 1971

La Via Autónoma de Broner Daniel Giralt-Miracle. Erwin Broner Erwin Bechtold. Apèndixs Plànols-guia, Exposicions, Bibliografia.

Francisco Casas

10 - Francisco Casas, Arquitecte

1905-1977

La obra de Francisco casas en la Mallorca de los años treinta Miquel Seguí Aznar, Del cabaret a la sala de fiestas Miguel Angel Baldellou, Cinc obres <<Racionalistes>> Documentació gràfica: Octavio Mestre. Fotografia: Gabriel Ramón. Selecció D'obres A cura de Martí Lucena. Apèndixs De arquitectura, Francisco Casas y Lorenzo Villalonga.Viviendas Urbanas y Campestres, Francisco Casas.

Obra civil

9 - Obra civil

Tres idees per al Baluard de Sant Pere Juan Navarro Baldewg, Elías Torres , J.A Martínez Lapeña, Rafael Moneo. Estudi de les Murades de Palma Elías Torres, J. A Martínez Lapeña, Olga Tarrasó, Jordi Henric. Baluard de “Ses Voltes” Elías Torres, J.A martínez Lapeña. Unitat Básica de Salut Pere Soler, Bartolomé Nicolau. Centre Escolar Antonio Forteza, Francisco Pizá. Centre Insular de Sanitat Oscar Canalís, Arantza Basterra, Carlos Llinás. Jardí d'Infants “Cas Serres” Oscar Canalís. Pavelló Municipal d'Esports Carles Ferrater.

Cronologies

8 - Cronologies

Reordenació de la Plaça de Sant Francesc Francisco J. Sáez de Oíza. El hermano árbol Javier Vellés. Restauració i transformació de Ca´n Doms J.A Martínez Lapeña, E. Torres. Casa en forma de “dojo” Pep Quetglas. Reforma dúna casa entre mitgeres Tomàs Bosch. Casa en forma d´haikú Pep Quetglas. Pere Garau, arquitecte Comentaris a la propia obra. Más allá del muro de Villa Adriana - El viaje de Lewerentz a Italia - Luis Moreno García-Mansilla.

Arquitectura a la ciutat

7 - Arquitectura a la ciutat

Paysage Vicente Huidoboro. Pas per a vianants Antonio Forteza. Edifici a lÉixample. Ciutat d’Eivissa X Planas i J. Torres. Edifici Industrial. Polígon de Marratxí A. Pérez-Villegas, C. Moranta. Mercat de Llevant. Palma de Mallorca A.de Pablo, J. J Murguí, A. Carrió. Residència 3ª Edat. Ciutadella Jordi Pons. Residència 3ª Edat. Ciutadella M. Isabel Bennàsar . Parvulari i Residència. Ciutadella. J.M.MArtorell, O. Bohigas, D. Mackay. Entrevista a J.M. Martorell - Uso y arquitectura Josep Lluís Mateo. El caso de Salou Josep Lluís Mateo.

Taller per a Joan Mirò -Josep

5 / 6 - Taller per a Joan Mirò - Josep

Lluis Sert
Monografia

Lloc i forma

4 - Lloc i forma

Dalt Vila C.O.A.B, Museu Puget Pedro Urzáiz i Luis de la Rica. El taxista de Hamburgo Pedro Urzáiz. Casa entre pinos frente al mar S.Roig, X. Pallejà, J.A. Martínez Lapeña, E.Torres. La Rampa de Susubruz Rafael Sánchez Ferlosio. Ses Rotes M.L. López-Sardá, J.C Velasco. Iglesia en 6º 47’ E, 39º 20’ N’ Pep Quetglas. Església en Es Llombards Antoni Alomar. Conversa amb Antoni Alomar - Sa Pobla, Estudi i Vivenda Miquel Pomar. Redacció J.Q.

Davant la mar

3 - Davant la mar

Sa Colàrsega. Port de Maó J.Garcés i E. Sòria. Passeig Marítim del Molinar Javier Vellés. Urbanismo y naturaleza José María Valverde. Hotel Punta Negra Felip Sánchez-Cuenca. Ciudad Blanca F.J Sáenz de Oíza. D’A entrevista Oíza - Refugi a Sant Miquel - C.Cirici i Ll.Gascón. La Casa Churruca Germán Rodríguez Arias.

De l'espai públic

2 - De l'espai públic

Parc de les Estacions Concurs. Es Freginal E.Batlle, J. Bellmunt, C.Ribas, J. Roig. Plaça dels Pins Alberto Noguerol. Quiosc de Flors a la Rambla J. Pol, J. Verguer. Tito´s: un projecte desconegut de J.M Sostres José Quetqglas. "Interieurs" J.Q . Epíleg. Un bar amb bona vista

El pas del temps

1 - El pas del temps

Fundació Pilar Juncosa i Joan Miró José Rafel Moneo. Restauració del Castell d’Eivissa E.Torres, J.A Martínez Lapeña. A.Gaudí i J. M. jujol a la Seu José Quetglas. La memòria del mon Italo Calvino Revista.

 

COAIB
Portella, 14 - 07001 Palma
VOCALIA DE CULTURA
TEL. +34 971 22 86 58
FAX + 34 971 72 04 63
E-mail: cultura@coaib.es

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS