D'A

Edició 3: de maig de 2013

Projectes

ELS ULLASTRES

ELS ULLASTRES

  EL LLOC Es tracta d’un terreny d’uns 1.000 m2 situat a una urbanització residencial de la costa sud de Menorca, amb una ordenació d’habitatges...

Veure més...

BLOC D'HABITATGES

BLOC D'HABITATGES

  EL LLOC El solar es troba situat en un límit urbà, formant part d’una ordenació de tres blocs adossats de set plantes d’altura, a...

Veure més...

EDIFICI CASAPACA

EDIFICI CASAPACA

    EL LLOC Un estret solar urbà, situat a un eixample de la ciutat de Maó, amb ordenació en blocs d’habitatges entre mitgeres, alineació...

Veure més...

  EL LLOC El solar, amb una superfície de 523,60 m2, està situat a una zona residencial extensiva, que ocupa un accidentat paratge a la ribera nord del...

Veure més...

SES ALZINES

SES ALZINES

    EL LLOC L’entorn físic és el característic d’una urbanització residencial costera, un lloc desèrtic i sense...

Veure més...


 


Xavi Mantolán Seguí

Maó, 1968.

 

1994. Arquitecte per la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) , especialitat Projecte, Urbanisme i Història.

1998-2002, membre de la Ponència Tècnica de la Comissió del Patrimoni Històric de Menorca.

1998-2007, Vocal de Cultura de la Demarcació de Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Baleares.

Ha obtengut diversos premis i distincions tant en concursos d’idees com en obra construïda, destacant els següents:

- Menció Primera en els XV premios dragados de projectes fi de carrera, cursos 1993/1994 (1995).

- 3r Premi en el concurs per a la nova construcció de la seu del Consell Insular de Menorca (1997), en col·laboració amb els arquitectes J. J. Gomila i D. Enrich.

- Habitatge adossat en la parcel·la P-1 de la Urb. Jardins de Malbúger, a Maó. Accèssit als Premis d’Arquitectura de Menorca 1997-1998, apartat habitatge unifamiliar.

- Reforma interior d’habitatge al carrer d’Es Padronet, 29, 3º, a Maó. Premi en l’apartat d’actuacions en edificis existents dels Premis d’Arquitectura de Menorca 1999-2001.

- Habitatge Unifamiliar Aïllat i Piscina (Els Ullastres) en la Urb. Son Ganxo, parcel·la 100A, T. M. de Sant Lluís. Menció destacada en l’apartat d’habitatge unifamiliar dels Premis d’Arquitectura de Menorca 1999-2001.

- Habitatge Unifamiliar Aïllat i Piscina en la Urbanització Torret de Baix, parcel·la 77, T. M. de Sant Lluís. Menció destacada en l’apartat d’habitatge unifamiliar dels Premis d’Arquitectura de Menorca 1999-2001.

- Bloc d’habitatges, local comercial i garatge, situada a c/ Bisbe Gonyalons, 10-14, a Maó. Premi en l’apartat de Blocs d’Habitatges dels Premis d’Arquitectura de Menorca 2002-2004.

- Habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 33 de Cala Llonga, a Maó (casa Melià-Vidal). Premi al millor Habitatge Unifamiliar (ex aequo) dels Premis d’Arquitectura de Menorca 2005-2008.

 

© D’A digital COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE LES ILLES BALEARS